Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Bankų likvidumo testavimas

Lietuvos banke atliekamo bankų likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas – įvertinti šalies bankų atsparumą nepalankiems trumpojo laikotarpio likvidumo sukrėtimams, t. y. netikėtam ir didelės apimties bankų finansinių išteklių sumažėjimui. Testavimo laikotarpis – 1 mėn. Finansinių išteklių sumažėjimas modeliuojamas kaip netikėtas klientų indėlių sumažėjimas arba trumpojo laikotarpio skolinimo iš kitų kredito įstaigų apribojimas. Testavimo rezultatai gaunami atlikus jautrumo testą, t. y. įvertinus kiekvieno banko turto ir įsipareigojimų pokyčius dėl sukrėtimo ir apskaičiavus bankų likvidumo būklę parodančius rodiklius. 

Testavimo rezultatai nėra prognozė. Juos vertinti reikia atsargiai, atsižvelgiant į daromas prielaidas:

• Sumažėjusiam finansavimui kompensuoti bankai naudotų turimą likvidųjį turtą. Prireikus parduoti dalį likvidžiojo turto per labai trumpą laikotarpį, bankai patirtų nuostolį. Likvidžiausio turto (grynieji pinigai centriniame banke, Europos Sąjungos bei didesnio reitingo šalių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomos lėšos) vertė nekistų, o mažiau likvidus turtas būtų parduodamas ar panaudojamas kaip užstatas mažesne nei rinkos kaina. 
• Bankai neturėtų galimybių pritraukti kitų finansinių išteklių (pavyzdžiui, iš patronuojančių bankų) turto mažėjimui dėl likvidumo sukrėtimo kompensuoti.
• Neatsižvelgiama į galimus centrinio banko ir valdžios institucijų veiksmus, kurių būtų imtasi siekiant pagerinti bankų likvidumo būklę.

Šaltinis: Lietuvos Bankas