Bankų mokumo testavimas

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Lietuvos banke atliekamo makroekonominio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (TNS) pagrindinis tikslas – kiekybiškai įvertinti visos Lietuvos bankų sistemos ir ją sudarančių institucijų atsparumą nepalankiems ekonomikos sukrėtimams. Lietuvos banke, kaip ir daugelyje kitų centrinių bankų, atliekamas testavimas „iš viršaus į apačią“. Atliekant tokį testavimą, visiems testuojamiems bankams taikomos vienodos taisyklės, scenarijai ir modeliavimo prielaidos.

Bankų mokumas testuojamas vertinant makroekonominių įvykių poveikį bankų kredito nuostoliams ir pelningumui, testavimo laikotarpis apima dvejus metus, modeliuojamos ketvirtinės bankų pelno (nuostolio) ataskaitos eilutės. Lietuvos banko taikomos TNS procedūros trys pagrindiniai etapai yra šie:

• Pirmajame etape sudaromas makroekonominis scenarijus. Jo pagrindu toliau vertinamas bankų sistemos atsparumas. Scenarijus sudaromas naudojantis Lietuvos struktūriniu makroekonominiu modeliu, oficialiųjų makroekonominių rodiklių statistinėmis savybėmis, pasitelkiamas ir ekspertinis vertinimas.
• Kitame TNS procedūros etape taikomi ekonometriniai modeliai, kurie padeda susieti makroekonominių kintamųjų kaitą su banko kredito rizikos ir pelningumo kaita. Šie modeliai yra dviejų tipų: kredito nuostolių modeliai ir pelningumo modeliai; taikant pastaruosius modeliuojamos kitos pelno (nuostolio) ataskaitos eilutės.
• Trečiajame etape modeliavimo rezultatai iš skirtingų dalių sudedami į bendrą pelno (nuostolio) ataskaitą. Kartu įvertinama kapitalo kaita ir pagal riziką įvertinto turto kaita. Šie kintamieji apibrėžia tikslinį modeliavimo kintamąjį – kapitalo pakankamumo rodiklį, kuriuo remiantis daromos pagrindinės išvados apie banko atsparumą. Kiti modeliuojami rodikliai taip pat gali suteikti papildomos informacijos apie banko veiklos specifiką.

Taikant TNS gaunami rezultatai nėra prognozė. Priešingai, tai mažai tikėtinų įvykių analizė, pateikiamos išvados yra sąlyginės. Gautus rezultatus reikia vertinti atsargiai, atsižvelgiant į daromas prielaidas. Lietuvos bankui atliekant TNS, taikomos šios nekintančio balanso (angl. static balance sheet) prielaidos, leidžiančios sukonkretinti skaičiavimus ir atsiriboti nuo neprognozuojamų aspektų:

• Per testuojamą laikotarpį bankų paskolų portfelio struktūra lieka nepakitusi.
• Natūralią paskolų portfelio amortizaciją kompensuoja suteiktos naujos paskolos, todėl paskolų portfelis, skaičiuojamas bendrąja verte, nekinta.
• Jei per testuojamą laikotarpį buvo uždirbta pelno, jis naudojamas kapitalui didinti.
• Bankai nemoka dividendų ir nedidina kapitalo jokiomis kitomis priemonėmis.
• Pagal riziką įvertinto turto pokyčius lemia tik paskolų portfelio kokybės pokyčiai.
• Tariama, kad bankų priežiūros ir valdžios institucijos nesiima veiksmų ekonomikos sukrėtimo padariniams švelninti. 
• Neįtraukiami galimi pačių bankų strateginiai sprendimai ir jų įtaka kapitalo pakankamumo rodikliui.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Trečios pakopos pensijų fondų sistema

Trečios pakopos pensijų fondų sistema

Trečiosios pakopos pensijos kaupimas yra neprivalomas, tačiau tie, kurie nori turėti užtikrintesnę senatvę, kaupia dar ir šioje pensijų sistemoje. Paprastai tai daroma ne savarankiškai (kadangi reikia daug žinių ir išmanymo), o naudojantis savo darbą išmanančių institucinjų paslaugomis - dalyvaujama trečiosios pakopos pensijų fonduose, investuojama į investicinius fondus ar dalyvaujama kaupiamajame gyvybės draudime. Šioje pensijų kaupimo sistemos pakopoje gali dalyvauti be išimties visi (netgi tie, kurie nedalyvauja pirmoje ir antroje pensijų kaupimo pakopose).

Gyvenimo aprašymas

Gyvenimo aprašymas

Kiekvienas norintis susirasti darbą privalo parašyti gerą gyvenimo aprašymą, kitaip dar vadinamą CV (curriculum vitae). Paprastai jame nurodoma pagrindinė informaciją apie darbo ieškantį žmogų, kurią peržvelgęs darbdavys gali nuspręsti ar kandidatas tinkamas jo siūlomai darbo pozicijai užimti ar ne. Jeigu kandidatas atitinka reikalavimus, jis pakviečiamas į darbo pokalbį su darbdaviu.

Paskolos už užstatą

Paskolos už užstatą

Atsakingai, įvertinus savo galimybes, paimta paskola gali daugeliui pagelbėti kasdieniniame gyvenime (kai pinigų pritrūksta iki algos, kai netikėtai sugenda automobilis ar kitas įprastai kasdienybei būtinas daiktas, kai atsiranda svarbus pirkinys ir pan.). Vienos paskolos yra suteikiamos lengvai (greitos paskolos), tuo tarpu kitas gauti gali būti kiek sudėtingiau, neretai kreditoriai ar bankai už tai prašo užstatyti  turimą turtą ar susirasti laiduotoją. Antrasis atvejis daugiau taikomas didelėms paskoloms, kai skolinamasi iš banko ilgam laikotarpiui.

Investavimas į auksą

Investavimas į auksą
Investavimas į auksą

Turbūt kiekvienas iš mūsų, jau nuo vaikystės žino, kad turėti aukso – gerai. Jis jau senovėje buvo laikomas „turtu“, kuris padėdavo apsidrausti nuo blogų laikų. Visi, kurie turėjo sukaupę bent kiek aukso žinojo, badu jie tikrai nemirs. Jau senovėje jis buvo naudojamas kaip atsiskaitymo priemonė. Be šios funkcijos jis jau buvo naudojamas įvairiems papuošalams gaminti (žiedams, grandinėlėms, apyrankėms, auskarams ir kt.). Jis laikomas valiutos stabilumo garantu.

Pinigų taupymo patarimai

Pinigų taupymo patarimai

Taupymas – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ne veltui sakoma: „taupo ir turtuoliai“. Šiame straipsnyje pateiksime keletą paprastų, bet labai naudingų patarimų, padėsiančių taupyti.

1. Laiku mokėti sąskaitas. Visas gautas sąskaitas (vanduo, elektra, dujos, šildymas, televizija, internetas, mobilusis telefonas ir kt.) apmokėkite iki mėnesio galo. Jokiu būdu neatidėkite to kitam mėnesiui, galvodami, kad „bus lengviau“. Tai tik savęs apgaudinėjimas. Gali būti priešingai – blogiau, kadangi už laiku nesumokėtas sąskaitas gali būti skaičiuojami delspinigiai.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!