Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Lietuvos bankas pradeda vykdyti vyriausybės vertybinių popierių pirkimo pinigų politikos tikslais aukcionus

Lietuvos bankas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Eurosistema, spalio mėnesį pradės vykdyti bandomuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų vidaus rinkoje, pirkimo aukcionus. Ši iniciatyva suderinta Eurosistemos lygiu. Bandomuosius aukcionus taip pat vykdys Prancūzijos ir Nyderlandų centriniai bankai.

Lietuvos banko vykdomuose aukcionuose galės dalyvauti Lietuvos banko pinigų politikos operacijų sandorio šalys. Aukcionai įprastai bus vykdomi antradieniais ir ketvirtadieniais. Pirmasis Lietuvos banko aukcionas įvyks 2015 m. spalio 13 d.

Aukcionai bus vykdomi laikinai, jais siekiama įgauti patirties, kurią Eurosistema galėtų panaudoti vykdant pinigų politikos programas. Nuo bandomųjų aukcionų pradžios praėjus pakankamai laiko, Eurosistema įvertins aukcionų rezultatus. Tikimasi, kad didesnis pirkimų skaidrumas prisidės prie vertybinių popierių rinkos gilėjimo ir sklandesnio funkcionavimo.

Lietuvos bankas aukcionus vykdys vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos patvirtintomis Lietuvos banko perkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų taisyklėmis.

Esami viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programos parametrai nesikeis dėl pradedamų vykdyti laikinųjų vertybinių popierių pirkimo aukcionų. Aukcionų metu bus siekiama nupirkti nedidelę kas mėnesį pagal šią programą perkamų vertybinių popierių dalį, didžioji dalis vertybinių popierių ir toliau bus perkama dvišalių sandorių būdu.

Siekdamas mažesnės, bet artimos 2 procentų ribai, infliacijos Europos Centrinis Bankas (ECB) kartu su Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais vykdo išplėstinę turto pirkimo programą. Pagal išplėstinę turto pirkimo programą, kuri apima trečiąją padengtų obligacijų programą, turtu užtikrintų vertybinių popierių programą ir viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, Eurosistema kas mėnesį perka vertybinių popierių už 60 mlrd. eurų.

Lietuvos bankas nuo 2015 m. kovo 9 d. dalyvauja viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programoje ir iki šiol dvišaliais sandoriais pirko Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius ir Europos viršvalstybinių institucijų obligacijas, kurios yra išleistos eurais ir kurių trukmė pirkimo metu yra nuo 2 iki 30 metų.

Per viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą Lietuvos banko įsigytų (laikomų) vertybinių popierių vertė kas ketvirtį pateikiama Lietuvos banko balanse.

Šaltinis: Lietuvos bankas