Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, tuo atveju, kai yra perkamos prekės, paslaugos ar įsigijamas kitoks turtas. Paprastai sąskaita faktūra kiekvienam nėra išrašinėjama, ji išrašoma tik tuo atveju, kai to paprašo arba pareikalauja pirkėjas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomi visi privalomi rekvizitai. Pagrindiniai PVM sąskaitos faktūros rekviitai yra šie: PVM sąskaitos faktūros išrašymo data; pardavėjo PVM mokėtojo kodas; PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris; prekės ar paslaugos pardavėjo duomenys: jeigu tai juridinis asmuo – įmonės pavadinimas ir adresas, jeigu fizinis – vardas, pavardė, adresas; pirkėjo duomenys: jeigu tai juridinis asmuo – įmonės pavadinimas ir adresas, jeigu fizinis – vardas, pavardė, adresas; parduodamų paslaugų ar prekių pavadinimai ir kiekiai; parduodamų prekių ar paslaugų vieneto kaina; suteiktų paslaugų ar parduotų prekių suma iš viso be PVM mokesčio; PVM tarifas ir PVM suma, nurodyta nacionaline valiuta (Lietuvoje – litais).

Paprastai PVM sąskaita faktūra yra išrašoma kai parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, pagaminamas ilgalaikis turtas arba gaunamas avansas už prekes ir\ar paslaugas, kurios bus suteiktos, ne anksčiau kaip po vienerių metų.

PVM sąskaita faktūra gali būti pateikiama dviem variantais: elektroniniu arba popieriniu. Išrašant elektronines PVM sąskaitas faktūras, įmonės naudoja specialias programines įrangas, kurios sąskaitas padeda ne tik greitai išrašyti, bet ir suteikia galimybę išsiųsti pirkėjui ir išsaugoti savo duomenų bazėje. Išrašant popierinį PVM sąskaitos faktūros variantą, jis turi būti saugomas 10 metų.

Kalbant apie paprastą sąskaitą – faktūrą (ne PVM), tai yra dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, jam perkant prekes ar paslaugas. Dažnai sąskaitoje faktūroje yra nurodoma, per kiek laiko turi būti sumokėti pinigai už prekes ar paslaugas. Joje pasirašo abi pusės: pardavėjas ir prekes ar apslaugas gavęs asmuo, taip patvirtinant, kad jam buvo suteiktos paslaugos ar pristatytos prekės. Dažniausiai sąskaita – faktūra išrašoma dviem egzemplioriais, kartais – trim. Tokiu atveju, kai išrašomi trys egzemplioriai vieną jų gauna pirkėjas, kitą pasilieka pardavėjas, o trečiasis suteikiamas prekių vežėjui, kaip įrodymas, kad transportuojamos prekės yra teisėtos.

Jeigu asmuo dirba pagal verslo liudijimą, tuomet jis vietoj sąskaitos –faktūros gali išrašyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo kvitą.

Sąskaita – faktūra yra kaip įrodymas, kad pardavėjas išdavė prekes ar suteikė paslaugas, o pirkėjas jas gavo, tačiau abi pusės turi būti pasirašiusios.