Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

SEPA

Bendra mokėjimų eurais erdvė, arba SEPA (angl. Single Euro Payments Area), – tai iniciatyva naudoti vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais.

Gyventojams ir įmonėms Lietuvoje greitu laiku bus nesvarbu, ar lėšų mokėtojas (gavėjas) veikia Lietuvoje, ar kitoje Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje. Standartizavus mokėjimų formatus ir taisykles, įmonės ne tik galės optimizuoti vidaus procesus, bet ir turės galimybę paprasčiau pakeisti mokėjimo paslaugų teikėją, taip bus užtikrinta mokėjimo paslaugų kokybė ir konkurencinga kaina.

Pagrindiniai SEPA projekto reikalavimai yra apibrėžti 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 924/2009 (toliau – SEPA reglamentas). SEPA reglamentu reguliuojami kredito pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos eurais, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ES. Tačiau SEPA reglamente neapibrėžiamos konkrečios mokėjimo schemos. Jas turi parengti patys rinkos dalyviai. Šiuo metu yra parengtos ir veikia šios schemos: viena SEPA kredito pervedimo schema (angl. SEPA Credit Transfer Scheme), dvi SEPA tiesioginio debeto schemos – pagrindinė schema (angl. SEPA Core Direct Debit Scheme) ir schema, skirta verslui (angl. SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme). Visas jas valdo Europos mokėjimų taryba – Europos bankus jungianti organizacija.

SEPA reglamento nuostatos ir bendros SEPA mokėjimo schemos pradėtos taikyti palaipsniui. Aštuoniolikos euro zonos valstybių mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai baigė perėjimą prie SEPA reikalavimų. Lietuvoje SEPA reikalavimai įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turės būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.

SEPA reglamentas taikomas ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine. Pažymėtina, kad Monako Kunigaikštystėje, Šveicarijoje ir San Marine bankai taip pat vykdys mokėjimus pagal SEPA mokėjimo schemas, nors pastarosiose trijose valstybėse SEPA reglamentas nėra teisiškai privalomas.

Šaltinis: lb.lt