Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Finansų valdymas įmonėje

Finansų valdymas įmonėje

Kiekvienai naujai ar jai įsivažiavusiai įmonei yra svarbu tinkamai valdyti jos finansus. Todėl daugeliui „naujų“ verslininkų, geras finansų valdymas yra svarbus uždavinys, kurį reikia išspręsti kuo geriau. Kiekvieno verslininko galvoje knibžda šie klausimai: kur gauti  pinigų, kaip juos efektyviai naudoti, kaip tinkamai išleisti? Tam, kad paskaičiuoti, kokios pinigų sumos reikės, visų pirma reikia žinoti kokį produktą (- us) planuojate įsigyti, kokia jo kaina, išanalizuoti rinką, įvertinti žaliavų kainas, šaltinius, gamybos kaštus, darbuotojų išlaikymo kaštus ir kt. Visa tai padės Jums preliminariai sužinoti reikalingą pinigų sumą.

Žmonėms yra privaloma išmanyti finansinius procesus, kadangi tai jiems padeda priimti tinkamus sprendimus, susijusius su finansais. Išmanydami finansus žmonės gali pasiekti daug asmeninės finansinės naudos: didinti procedūrų efektyvumą, gerinti procesų našumą ir pan.

Finansus galima suskirstyti į tris sritis: investicijos, verslo finansai (finansų valdymas) ir nuosavybės ir pinigų rinkos. Pakalbėkime, apie kiekvienos iš šių sričių specialistus. Kalbant apie investicijų specialistus, jie yra vertybinių popierių pardavėjai ir analitikai. Jie dirba su finansų rinkoje esančiais vertybiniais popieriais (juos analizuoja, komplektuoja ir pan.). Kalbant apie verslo finansus, ši sritis apima finansų vadybininko pareigas. Jie teikia savo paslaugas privačiose, valstybinėse, mažose, didelėse, finansinėse, nefinansinėse, siekiančiose pelno ir kitokio pobūdžio įmonėse. Finansų valdymo sritis apima ilgalaikio turto investicijų įvertinimą, pinigų srautų planavimą, paskolų išdavimą savo klientams. Na, ir pinigų rinkos specialistai dirba tokiose vietose, kaip draudimo kompanijos, komerciniai bankai, investicinės bankininkystės firmos, rinkos fondai ir pan.

Kiekvienos įmonės  finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai ir kita yra nusakomi finansine atsakomybe. Jai apibūdinti yra sudaromos finansinės ataskaitos, kurių pagrindinis tikslas yra gauti tikslingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, pinigų srautus bei veiklos rezultatus.  Balansas, aiškinamasis raštas, pinigų srauto ataskaita, pelno – nuostolių ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita sudaro finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinės ataskaitos negali būti sudarytos bet kaip. Jos turi būti sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu , tarptautiniais apskaitos standartais, verslo apskaitos standartais bei kitais teisės aktais.