Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Siūloma kapitalo rinkos priemonėmis skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą

Lietuvos bankas su Ūkio ir Finansų ministerijomis suformulavo ir pateikė Vyriausybei pasiūlymus dėl priemonių, kurių įgyvendinimas, tikimasi, paskatintų smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) finansavimą Lietuvoje pasinaudojant kapitalo rinkos priemonėmis.

„Aktyvesnis kapitalo rinkos priemonių naudojimas būtų kaip alternatyvus lėšų šaltinis pradedančiam verslui, kuriam dažnai nėra lengva gauti paskolų iš bankų. Todėl parengti pasiūlymai, kaip pagyvinti finansavimą,“ – sakė Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Institucijų nurodytos galimos teisinio reguliavimo priemonės apima siūlymus reglamentuoti sutelktinio finansavimo veiklą, viešo uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų platinimo sąlygas šalyje, įtvirtinti obligacijų savininkų interesų gynimo mechanizmą, apibrėžti aiškias neviešo uždarųjų akcinių bendrovių vertybinių popierių siūlymo kriterijus, sukurti bendrovėms galimybę suteikti akcijų darbuotojams.

Taip pat siūloma tobulinti Lietuvos teisės aktuose įtvirtintą kolektyvinio investavimo subjektų reguliavimą, tikslinant ūkinių bendrijų teisinį reglamentavimą bei keičiant investicinių fondų ir bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, apskaitos teisinį reglamentavimą. Siūloma atlikti alternatyvaus SVV finansavimo priemonių kūrimą ir naudojimą skatinančiuspakeitimus valstybinėje mokesčių sistemoje.

Pasiūlymai suderinti su verslui atstovaujančiomis asociacijomis ir kitais suinteresuotais rinkos dalyviais.

Be to, Ūkio ministerija kartu su Lietuvos banku, Finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ parengė pasiūlymus dėl finansavimo šaltinių ir priemonių spektro SVV didinimo bei informacijos verslui apie jam prieinamas finansavimo priemones gerinimo.

Šaltinis: lb.lt