Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Akcijų biržų prekybos diena

Akcijų biržų prekybos diena

Šiame straipsnyje plačiau aptarsime iš kokių etapų susideda akcijų biržos prekybos diena, panagrinėsime jos struktūrą.

Taigi, pagrindiniai akcijų biržos dienos etapai yra šie: laikas, kol atsidaro aukcionas (9.00 – 10.00 val.), aukciono atidarymo laikas (10.00 val.), laikas, kai vyksta prekyba (10.00 – 15.55 val.), laikas, kol uždaromas aukcionas (15.55 – 16.00 val.), aukciono uždarymas (16.00 val.), poprekybinės sesijos laikas (16.00 – 16.30 val.) ir laikas, kuriuo nevyksta prekyba 16.30 – 9.00 val.). Toliau kiekvieną iš šių etapų aptarsime plačiau.

Esant priešprekybinės sesijos laikui (9.00 – 10.00 val.) finansų makleriai įveda, pakeičia, stabdo, anuliuoja ar atnaujina investuotojų pavedimus pirkti ar parduoti akcijas. Šio prekybos etapo metu pranešama apie tiesiogiai sudarytus sandorius. Vykstant antram etapui – aukciono atidarymo laikui (10.00 val.) yra įvykdomi pavedimai tuometiniu aukciono kursu, kuris nustatomas kai pavedimų knygoje didžiausia pirkimo kaina yra lygi arba didesnė mažiausiai pardavimo kainai. Prekybos sesija prasideda 10.00 val. ir tęsiasi iki 15.55 val.  Šios sesijos metu į prekybos sistemą įvedami pavedimai ir vykdomi sandoriai. Sandoriai gali būti vykdomi dviem būdais: tiesiogiai arba automatinio įvykdymo būdu. Tiesioginis sandoris – akcijų biržos narys jį sudaro ir įveda į prekybos sistemą per 3 min. nuo sandorio sudarymo pradžios. Visa tai vyksta už sistemos ribų. Tuo tarpu, automatinio įvykdymo sandoris – pavedimas pirkti arba parduoti akcijas, kuris vykdomas automatiškai prekybos sistemoje. Atsižvelgiama į laiką ir kainą. Sekantis etapas – laikas iki aukciono uždarymo. Jis trunka neilgai – tik 5 min. (nuo 15.55 iki 16.00 val.). Šio etapo metu yra įvedami, pakeičiami, stabdomi arba atšaukiami pavedimai. Jo metu nevyksta automatinio įvykdymo sandoriai. Taip pat šiuo metu parodoma aukciono kaina, jeigu ji keičiasi – atnaujinama kiekvieną sekundę. Toliau, aukciono uždarymo metu, vykdomi pavedimai tuo metu esančiu aukciono kursu, kuris nustatomas lygiai taip pat kaip buvo minėta kiek aukščiau. Vėliau, poprekybinės sesijos metu nuo 16.00 iki 16.30 val. finansų makleriai nebegali įvesti ar keisti pavedimų, gali tik juos anuliuoti. Šios sesijos metu galima pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius.

Esant  priešprekybinės ir poprekybinės sesijos laikotarpiams (nuo 16.30 iki  9.00 val.) finansų makleriai negali atlikti jokių veiksmų. Kitu laiku jie gali atlikti visus anksčiau paminėtus veiksmus.