Lietuvos bankai pradėjo naudotis Eurosistemos teikiamomis skolinimosi galimybėmis

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Lietuvos bankui nuo 2015 m. pradžios tapus Eurosistemos dalimi, šalies komerciniai bankai įgijo galimybę skolintis ir valdyti likvidumą naudodamiesi Eurosistemos pinigų politikos operacijomis. Lietuvos bankas sausio 27 d. surengė vieną iš tokių operacijų, kurios metu pirmą kartą pasiskolino ir vienas iš šalyje veikiančių bankų.

„Lietuvai tapus euro zonos nare, šalies bankų sistemai atsiveria naujų galimybių valdyti likvidumą pasinaudojant Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis ir dalyvaujant atvirosios rinkos operacijose. Iki tol šios priemonės buvo neprieinamos dėl taikyto valiutų valdybos modelio“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Atvirosios rinkos operacijos yra viena iš pagrindinių pinigų politikos įgyvendinimo priemonių, jas paprastai inicijuoja ECB, o kiekvienoje euro zonos šalyje atlieka tos šalies nacionalinis centrinis bankas.

Sausio 27 d. vykusios pagrindinės refinansavimo operacijos metu 181 euro zonos bankas pasiskolino beveik 164 mlrd. Eur už 0,05 % bazinę palūkanų normą. Pagal galiojančius Eurosistemos reikalavimus, nurodoma tik bendra tokių operacijų apimtis, nedetalizuojant, kokie bankai ir kiek skolinosi.

Šiuo metu reguliariai yra vykdomos šios operacijos: 7 dienų trukmės pagrindinė refinansavimo operacija, kas mėnesį – ilgesnės trukmės, 3 mėn., refinansavimo operacija, kas ketvirtį – tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija (pastarosios operacijos terminas yra 2018 m. rugsėjo 26 d.). Be šių operacijų, bankai savo nuožiūra gali naudotis ir nuolatinėmis galimybėmis, t. y. skolintis vienai nakčiai arba padėti vienos nakties indėlį centriniame banke.

Nuo metų pradžios Lietuvoje veikiantys bankai gali naudotis ir dienos paskolos galimybe, ji skirta sklandiems mokėjimams užtikrinti. Dienos paskola suteikiama įkeitus vertybinius popierius ar kitą tinkamą turtą Lietuvos bankui. Ši priemonė yra nemokama, jei paskola grąžinama iki darbo dienos pabaigos.

Šiuo metu, be reguliarių Eurosistemos pinigų politikos operacijų, vykdomos padengtų obligacijų (angl. covered bonds) ir turtu užtikrintų vertybinių popierių (angl. asset-backed securities) pirkimo programos. Kovo mėn. bus pradėta vykdyti ir plataus masto euro zonos valstybių vyriausybių ir Europos institucijų išleistų vertybinių popierių supirkimo programa. Eurosistema ketina pirkti nurodytus viešos ir privačios skolos vertybinius popierius už 60 mlrd. Eur per mėnesį iki 2016 m. rugsėjo pabaigos, o prireikus ir ilgiau.

Šiomis nestandartinėmis turto pirkimo programomis siekiama vidutiniu laikotarpiu palaikyti mažesnę, bet artimą 2 % infliaciją, padidinti skatinamąjį pinigų politikos poveikį, nutraukti užsitęsusį pernelyg mažos faktinės infliacijos ir lūkesčių laikotarpį.

Šaltinis: lb.lt


Naujiausi straipsniai

Skolinimasis

Skolinimasis

Skolinimasis – tai atsiradęs poreikis gauti papildomų pinigų. Skolintis gali priversti kažkokie pokyčiai gyvenime, naujų poreikių patenkinimas ar vartojimo poreikio padidėjimas. Tačiau specialistai visada pataria, kad skolintis reikia atsakingai, apsvarstyti ar tai yra būtina ir ar sugebėsite skolą grąžinti. Skolintis ir skolą grąžinti yra viena, tačiau įsiskolinti yra visai kas kita. Turbūt nei vienas nenori būti įsiskolinusiu, nori sėkmingai grąžinti skolą. Taigi į ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš skolinantis pinigus?

Draudimas internetu

Draudimas internetu

Didėjant gyvenimo tempui žmonės tampa vis rūpestingesni, daugelis rūpinasi ne tik savo, bet ir kitų saugumu, siekia užsitikrinti ateitį ne tik sau, bet ir savo artimiems žmonėms, šeimai. Todėl jie renkasi draudimą – sveikatos, gyvybės, būsto, automobilio ir t.t.  Taupydami savo laiką, daugelį iš šių draudimų jie užsisako tiesiog internetu.

Siūloma kapitalo rinkos priemonėmis skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą

Lietuvos bankas su Ūkio ir Finansų ministerijomis suformulavo ir pateikė Vyriausybei pasiūlymus dėl priemonių, kurių įgyvendinimas, tikimasi, paskatintų smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) finansavimą Lietuvoje pasinaudojant kapitalo rinkos priemonėmis.

„Aktyvesnis kapitalo rinkos priemonių naudojimas būtų kaip alternatyvus lėšų šaltinis pradedančiam verslui, kuriam dažnai nėra lengva gauti paskolų iš bankų. Todėl parengti pasiūlymai, kaip pagyvinti finansavimą,“ – sakė Ingrida Šimonytė, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Mokėjimų kortelės Lietuvos bankuose

Mokėjimų kortelės Lietuvos bankuose

Mokėjimo arba banko kortelė yra skirta atsiskaityti negrynaisiais pinigais už prekes ir paslaugas. Jos būna dviejų rūšių: kredito ir debeto kortelė. Jos viena nuo kitos skiriasi tuo, kad kreditinėje kortelėje nėra nustatyto kredito limito, o debetinėje yra t.y. žmogus gali išleisti tiek pinigų, kiek iš tikrųjų jis turi savo sąskaitoje.

Plačiau pakalbėsime apie šias mokėjimo korteles ir jų atliekamas funkcijas, daugelyje Lietuvos bankų.

Visuomenės apklausa: po euro įvedimo gyventojų pritarimas bendrajai valiutai priartėjo prie 70 proc.

Nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios vykdytos reprezentatyvios visuomenės apklausos duomenimis, Lietuvoje euro įvedimą palankiai arba labiau palankiai vertina 68 proc. gyventojų. Palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., palaikančiųjų euro įvedimą padaugėjo 8 procentiniais punktais. Skeptiškai eurą vertinančių gyventojų dalis sumažėjo nuo 30 iki 26 proc.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!