Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Mikrokreditas verslui

Mikrokreditas verslui

Daugeliui pradedančių verslininkų nepakanka turimų lėšų savo verslo idėjoms įgyvendinti. Todėl dažnai jie kreipiasi į bankus, kredito unijas ar kitas institucijas, teikiančias paskolas, dėl paskolos verslui gavimo. Viena iš tų paskolų (kreditų) rūšių – mikrokreditas. Jis apibrėžiamas kaip mažos apimties kreditas, kuris yra suteikiamas supaprastintomis sąlygomis.

Kokių sąlygų laikantis išduodami mikrokreditai verslui Lietuvoje? Pirmiausiai tai mikrokreditai Lietuvoje yra išduodami iš tam skirtų pinigų, kurių leidžiamas išduoti kiekis kiekvienam šalies bankui yra ne daugiau kiap 15 milijonų litų. Bankai mikrokreditus gali teikti tik mažoms ara vidutinėms verslo įmonėms, taip pat bankas vienai įmonei gali suteikti ne daugiau nei du mikrokreditus. Mikrokreditų palūkanų banko marža turi būti ne didesnė, negu 4 procentai, pparastai maksimalus jos dydis turi būti nurodytas sutarties paraiškoje.

Tuo tarpu bankui, teikiančiam mikrokreditus irgi yra sąlygų. Tarkim kai pasiskolinusi verslo įmonė grąžina mikrokreditą, atgautus kredito pinigus bankas turi panaudoti naujiems kreditams išduoti, jis neturi teisės jų panaudoti kitoms reikmėms. Bankas prisiima visą mikrokreditavimo riziką. Taip pat bankas visas mikrokreditams skirtas lėšas turi paskolinti per pirminį terminą, kuris paprastai yra 1 metai (12 mėnesių).

Kokių rūšių ir dydžių miokrokreditai išduodami? Paprastai jie skirstomi į tris grupes: mikrokreditai, kuriuos teikia kredito unijos (1), bankų kreditai, teikiami labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (2) ir bankų kreditai, kurie teikiami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (3). Aptarkime plačiau kiekvieną iš jų. Pirmoji kreditų rūšis – Lietuvos kredito unijų teikiami kreditai. Maksimali jų suma gali būti – 86 tūkst. litų. Tokios rūšies paskolą gali gauti mažos įmonės, fiziniai asmenys, kurie dirba pagal verslo liudijimą arba turi individualią veiklą taip pat fiziniams asmenims, kurie nori pradėti savo verslą. Lietuvos kredito unijų sąjunga ne tik kad teikia mikrokredtus, bet dar teikia mokymus ir konsultavimo paslaugas pradedantiems verslininkams. Norint gauti mikrokreditą iš Lietuvos kredito unijų, reikia kreiptis į Centrinę Lietuvos kredito uniją. Antroji mikrokreditų rūšis, kuriuos teikia bankai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir maksimali jų suma gali būti iki 175 tūkst. litų. Šių mikrokreditų paskirtis – finanasuoti ivesticijas ir apyvartinį kapitalą. Juos teikia „Medicinos“ ir Šiaulių bankai. Ir trečioji mikrokreditų rūšis, kuriuos teikia bankai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir maksimali jų suma gali būti iki 350 tūkst. litų. Šių mikrokreditų paskirtis yra plėsti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, o juos teikia „Medicinos“, „Citadele“ ir Šiaulių bankai.

Palūkanų norma. Paprastai kiekviename banke, kredito unijoje ar kitoje finansinėje įstaigoje palūkanų normos skiriasi. Dažniausiai jos yra nustatomos kiekvienam klientui individualiai ir priklauso nuo paskolos sumos, jos trukmės, kliento kredito rizikos vertinimo.

Grąžinimas anksčiau laiko. Kadangi tai ne kokia būsto paskola, kui neneša pelno, o paskola verslui, daugeliui pajamų atsiranda anksčiau, dar likus laiko iki to, kol baigsis paskolos grąžinimo laikotarpis. Todėl dauguma paskolų išdavėjų suteikia galimybę nemokamai paskolą grąžinti anksčiau laiko. Tokiu atveju palūkanas reikia sumokėti tik už paskutinį mėnesį, kai dar turėjote paskolą.