Kredito unijoms taikomi reikalavimai

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyti kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visos Lietuvos kredito unijos. Normatyvų dydžius ir jų apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • kapitalo pakankamumo; 
  • likvidumo; 
  • didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta;
  • didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui.

Kapitalo pakankamumo normatyvas – kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, turinčių požymių, kad bus įvykdyti, įvertintų pagal riziką, santykis:
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams, išskyrus paskolas, kurios suteiktos asociacijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, sodininkų bendrijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – asocijuotieji nariai), sudaro iki 20 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 13 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro nuo 20 iki 40 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 18 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro daugiau kaip 40 procentų visų suteiktų paskolų, – iki 2013 m. gruodžio 31 d. ne mažesnis negu 20 procentų, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – ne mažesnis negu 25 procentai.

Likvidumo normatyvas – kredito unijos likvidžiojo turto santykis su kredito unijos einamaisiais įsipareigojimais:
 
kredito unijų, kurių turtas neviršija 4,34 mln. Eur arba metinis indėlių augimas sudaro iki 15 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 30 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 15 iki 25 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 40 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 25 iki 50 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 50 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas didesnis negu 50 procentų, – ne mažesnis negu 60 procentų.

Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta normatyvas – bendrosios atvirosios valiutos pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25 procentai, bei vienos valiutos (išskyrus eurus) atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 15 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių:

25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo;

144 800 Eur.

 
 Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis – kredito unijos aukštos kokybės likvidžiojo turto ir grynojo netenkamo pinigų srauto santykis, ne mažesnis kaip 100 procentų.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Paskolos refinansavimas

Paskolos refinansavimas

Paskolos refinansavimu vadinamas procesas, kai turima paskola yra perkeliama iš vieno banko į kitą banką. Tai dažniausiai daroma kliento pageidavimu dėl tam tikrų priežasčių. Pagrindinės paskolos refinansavimo priežastys – klientas nori gauti geresnes paskolos sąlygas, kurios yra siūlomos kitame banke, norint gauti didesnę paskolos sumą, kartais ir dėl to, jog nebesutariama su esamu banku.

Įmonės skolos

Įmonės skolų konsolidavimas

Kartais taip atsitinka, kad žmogus įkūręs įmonę, negalvodamas arba galbūt ieškodamas geresnės išeities ima vieną paskolą po kitos. Taip jis brenda vis gilyn ir stumia save į vis pavojingesnę padėtį. Ateina laikas, kai  jis pats nebesupranta kam, kiek yra skolingas, iki kad turi grąžinti skolas ir pan. Kreditoriai „terorizuoja“ jį elektroniniais laiškas, skambučiais užduodami daugybę klausimų ir reikšdami pretenzijas. Ką tokiu atveju daryti? Šiuo atveju gali padėti skolų konsolidavimas. Tai visų turimų įsiskolinimų valdymas, sprendžiant problemas, susidariusias dėl įsiskolinimų.

Lizingas automobiliui

Lizingas automobiliui

Lizingas automobiliui suteikia galimybę imti ir naudotis jau šiandien, o mokėti vėliau, po truputį. Šiuo metu lizingą automobiliui gali duoti daugelis Lietuvos bankų: „Swedbank“, „DNB“ bankas, „Danske“ bankas, „Nordea“, „Medicinos“ ir kt. ir ne bankai – „Toyota“ lizingas, „Wolkswagen“ lizingas, „Hyundai“ lizingas ir t.t.   Daugelis lizingą suteikia naujiems automobiliams, tačiau pasidomėjus yra galimybė lizingą gauti ir naudotam automobiliui.

Būsto kainos teisingas nustaytmas

Būsto kainos teisingas nustaytmas

Jeigu ruošiatės įsigyti nekilnojamajį turtą, tuomet tikrai būsite suinteresuoti, sužinoti jo rinkos kainą, tam kad nepermokėti už jį. Priešingu atveju, norint parduoti jau turimą būstą taip pat bus svarbu žinoti jo kainą tam, kad neparduotumėte per pigiai ir nepraloštumėte.

Dažnai žmonės turi susidarę klaidingą nuomonę apie parduodamo būsto kainą. Jie mano, kad būsto pardavimo kainą gali įtakoti jų norima gauti suma ar mokėta suma už būstą, parduoto kaimynų būsto kaina. Tačiau visais šiais atvejais būsto pardavimo kainai tai jokios įtakos nedaro.

Palūkanų augimas

Palūkanų augimas

Tiems, kurie laiko savo pinigus banko sąskaitose esančiuose palūkanų indėliuose dabar ne patys geriausi laikai, kadangi pastaruoju metu palūkanų normos yra rekordiškai mažos. Dabar metinės palūkanos daugelyje Lietuvos bankų tesiekia 0,15 – 0,2 %. Tai išties rekordiškai maži palūkanų procentai, kurie bankams neprivilioja naujų klientų. Tačiau tie žmonės, kurie yra konservatyvūs, bijantys rizikuoti nesiima priemonių (kurios yra rizikingos), kad padauginti savo pinigus (pavyzdžiui, investuojant į akcijas, vertybinius popierius ir pan.).

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!