Kredito unijoms taikomi reikalavimai

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyti kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visos Lietuvos kredito unijos. Normatyvų dydžius ir jų apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • kapitalo pakankamumo; 
  • likvidumo; 
  • didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta;
  • didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui.

Kapitalo pakankamumo normatyvas – kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, turinčių požymių, kad bus įvykdyti, įvertintų pagal riziką, santykis:
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams, išskyrus paskolas, kurios suteiktos asociacijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, sodininkų bendrijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – asocijuotieji nariai), sudaro iki 20 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 13 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro nuo 20 iki 40 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 18 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro daugiau kaip 40 procentų visų suteiktų paskolų, – iki 2013 m. gruodžio 31 d. ne mažesnis negu 20 procentų, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – ne mažesnis negu 25 procentai.

Likvidumo normatyvas – kredito unijos likvidžiojo turto santykis su kredito unijos einamaisiais įsipareigojimais:
 
kredito unijų, kurių turtas neviršija 4,34 mln. Eur arba metinis indėlių augimas sudaro iki 15 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 30 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 15 iki 25 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 40 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 25 iki 50 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 50 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas didesnis negu 50 procentų, – ne mažesnis negu 60 procentų.

Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta normatyvas – bendrosios atvirosios valiutos pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25 procentai, bei vienos valiutos (išskyrus eurus) atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 15 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių:

25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo;

144 800 Eur.

 
 Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis – kredito unijos aukštos kokybės likvidžiojo turto ir grynojo netenkamo pinigų srauto santykis, ne mažesnis kaip 100 procentų.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Studento finansai

Studento finansai

Lietuvoje esant dideliam jaunimo nedarbo lygiui pagrindinis studentų pajamų šaltinis yra tėvų parama. Na, tiesa ta, kad norint gerai mokytis ir būnant uoliu studentu, kuris nepraleidžia paskaitų, dar ir dirbti būtų per didelis krūvis. Todėl tie studentai, kurie nedirba tampa nemaža našta savo tėvams, kadangi jiems išvažiavus į kitą miestą išlaidos žymiai padidėja. Statistiniais duomenims 4/5 (80 %) studentų studijų metais išlaiko tėvai.

Sėkminga karjeros pradžia

Sėkminga karjeros pradžia

Jauniems žmonėms pradėti karjerą nėra labai lengva, kadangi daugelis darbdavių nenori priimti žmonių, neturinčių darbo patirties. Tačiau nevertėtų nuleisti rankų, reikia ieškoti ir anksčiau ar vėliau darbą tikrai rasite. Tam, kad Jūsų karjera būtų sėkminga parengėme Jums keletą patarimų.

PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, tuo atveju, kai yra perkamos prekės, paslaugos ar įsigijamas kitoks turtas. Paprastai sąskaita faktūra kiekvienam nėra išrašinėjama, ji išrašoma tik tuo atveju, kai to paprašo arba pareikalauja pirkėjas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomi visi privalomi rekvizitai.

Naujas darbas

Naujas darbas

Jau nemažai kalbėjome apie tai, kaip gauti naują darbą, todėl šiame straipsnyje pakalbėsime apie tai kaip išlaikyti (neprarasti) gautos darbo pozicijos, kaip elgtis ir ką sakyti tam tikrose situacijose. Visų pirma, Jums reikia turėti omenyje, kad esate naujokas ir todėl valdžia  Jus gali stebėti tarsi per padidinamąjį stiklą, darbuotojai taip pat dažnai nemėgsta naujokų, nes bijo konkurencijos (jie bijo, kad būsite geresnis už juos). Dėl to labai svarbi Jūsų elgsena bandomuoju laikotarpiu.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!