Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Atsakingojo skolinimo nuostatai ir juose numatomos makroprudencinės politikos priemonės

Atsakingojo skolinimo nuostatai įpareigoja kredito įstaigas visokeriopai įvertinti kredito gavėjo gebėjimą grąžinti kreditą ilguoju laikotarpiu ir sumokėti visas su juo susijusias įmokas, apibrėžia didžiausią leistiną gaunamo kredito dydžio ir įkeičiamo turto vertės santykį (angl. loan-to-value) bei didžiausią visų finansinių įsipareigojimų ir pajamų santykį (angl. debt-service-to-income), nustato didžiausią galimą kredito grąžinimo trukmę ir kitus atsakingo skolinimo veiksnius.

Lietuvos bankas patvirtino Atsakingojo skolinimo nuostatus siekdamas:

• skatinti atsakingą kredito įstaigų skolinimo praktiką; 
• palaikyti rinkos drausmę ir užtikrinti veiklos skaidrumą; 
• sumažinti kredito įstaigų sektoriaus sisteminę riziką, nesubalansuotus nekilnojamojo turto kainų pokyčius, spartų kredito augimą, perteklinės rizikos koncentraciją;
• norėdamas apsaugoti vartotojus nuo pernelyg didelės finansinių įsipareigojimų naštos;
• ugdyti atsakingo skolinimosi įpročius, taip padedant užtikrinti visos finansų sistemos stabilumą.

Atsakinga ir pamatuota kredito plėtra prisideda prie finansų sistemos stabilumo bei ilgalaikio ir tvaraus ekonomikos augimo.

Šaltinis: Lietuvos Bankas