Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Elektroninių pinigų įstaigų veiklos riziką ribojantys reikalavimai

• Elektroninių pinigų įstaigos licencija 
• Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija
• Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo, veikiančio Lietuvoje, licencija
 
Elektroninių pinigų įstaigoms, turinčioms elektroninių pinigų įstaigos licenciją, nustatyti nuosavo kapitalo reikalavimai. Elektroninių pinigų įstaiga privalo turėti minimalų nuosavą kapitalą, kuris negali būti mažesnis nei 350 tūkst. eurų. Elektroninių pinigų įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių: nustatytą minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą arba apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį. Lietuvos bankas, remdamasis rizikos valdymo proceso, su rizika susijusių nuostolių duomenų rinkimo kokybės ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimu, gali elektroninių pinigų įstaigai nustatyti individualų nuosavo kapitalo dydį – iki 20 procentų mažesnį arba didesnį už apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.

Elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, per pastaruosius 6 mėn. neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima visą atsakomybę, neturi viršyti 900 000 eurų per mėnesį.

Tiek elektroninių pinigų įstaigos, tiek elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją turinčioms elektroninių pinigų įstaigoms nustatyti gautų lėšų apsaugos reikalavimai. Elektroninių pinigų įstaiga privalo apsaugoti iš elektroninių pinigų turėtojų arba iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti šiais būdais: atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra elektroninių pinigų turėtojai, lėšų; apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms garantiją ar laidavimo raštą.

Užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigų filialų, veikiančių Lietuvoje, veiklai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir elektroninių pinigų įstaigoms, atsižvelgiant į filialo teisinio statuso ir veiklos ypatumus bei Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme ir teisės aktuose nustatytas išimtis.

Šaltinis: Lietuvos Bankas