Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Finansinio stabilumo stebėsena

Patikima ir saugi finansų sistema yra svarbus veiksnys, užtikrinantis ilgalaikį ir tvarų ekonomikos augimą. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą, tačiau moderni centrinė bankininkystė sunkiai įsivaizduojama be patikimo ir veiksmingo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų bei visos šalies finansų sistemos veikimo.

Lietuvos bankas siekia, kad mūsų valstybės kredito institucijos veiktų konkurencingoje, bet stabilioje aplinkoje. Taip stiprinamas ne tik atskirų kredito įstaigų, bet ir visos šalies finansų sistemos atsparumas vidaus ir išorės ekonomikos sukrėtimams, užtikrinamas veiksmingas ribotų finansinių išteklių paskirstymas.

Lietuvos bankas prižiūri kredito institucijas ir mokėjimo sistemas, vertina galimas grėsmes efektyviai ir nenutrūkstamai kredito institucijų veiklai, atlieka finansų rinkos dalyvių apklausas, renka ir analizuoja statistinę bei kitokią informaciją. Bendradarbiaudamas su Lietuvos ir kitų šalių institucijomis, siūlo priemones, kaip išvengti ir sumažinti pavojus finansų sistemos stabilumui.

Pagrindinės šalies finansų sistemos stabilumui kylančios rizikos analizuojamos kiekvienais metais leidžiamoje „Finansinio stabilumo apžvalgoje“.

Šaltinis: Lietuvos Bankas