Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Finansinio tvarumo užtikrinimas

Lietuvoje didžiausią finansų sistemos dalį sudaro bankų sektorius. Šios sistemos patikimumui užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. priėmė Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, apsaugoti svarbius visuomenės interesus, didinti gyventojų ir ūkio subjektų pasitikėjimą šalies finansų sistema.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, gali būti taikomos tokios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

  • valstybės garantijų bankams teikimas;
  • banko turto išpirkimas;
  • valstybės dalyvavimas banko kapitale;
  • banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams.

Taikant finansinio stabilumo stiprinimo priemones, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

  • bankas, jo akcininkai ir vadovai turi prisiimti atsakomybę už savo veiklos padarinius ir užtikrinti, kad bus įgyvendintos taikomos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, kad suteikti valstybės piniginiai ištekliai bei turtas bus efektyviai ir racionaliai naudojami;
  • finansinio stabilumo stiprinimo priemonės turi būti taikomos laikinai, t. y. susiklosčius išimtinėms aplinkybėms – jei kyla reali grėsmė bankų sistemos stabilumui ir patikimumui;
  • finansinio stabilumo stiprinimo priemonės turėtų būti taikomos laiku.
Šaltinis: Lietuvos Bankas