Finansinio tvarumo užtikrinimas

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Lietuvoje didžiausią finansų sistemos dalį sudaro bankų sektorius. Šios sistemos patikimumui užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. priėmė Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, apsaugoti svarbius visuomenės interesus, didinti gyventojų ir ūkio subjektų pasitikėjimą šalies finansų sistema.

Vadovaujantis šiuo įstatymu, gali būti taikomos tokios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

  • valstybės garantijų bankams teikimas;
  • banko turto išpirkimas;
  • valstybės dalyvavimas banko kapitale;
  • banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams.

Taikant finansinio stabilumo stiprinimo priemones, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

  • bankas, jo akcininkai ir vadovai turi prisiimti atsakomybę už savo veiklos padarinius ir užtikrinti, kad bus įgyvendintos taikomos finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, kad suteikti valstybės piniginiai ištekliai bei turtas bus efektyviai ir racionaliai naudojami;
  • finansinio stabilumo stiprinimo priemonės turi būti taikomos laikinai, t. y. susiklosčius išimtinėms aplinkybėms – jei kyla reali grėsmė bankų sistemos stabilumui ir patikimumui;
  • finansinio stabilumo stiprinimo priemonės turėtų būti taikomos laiku.
Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Finansų valdymas

Finansų valdymas

Žodis finansai neturi vieno bendro apibrėžimo, todėl skirtingi asmenys finansus traktuoja skirtingai. Vieni finnasus apibrėžia kaip pinigų valdymo mokslą ir meną, kiti juos vadina tiesiog pinigais ir vertybiniais popieriais, dar kiti procesu, kurio metu pinigai pasiskirsto tarp gyventojų ir vyriausybinių įstaigų, apimant finansines įstaigas, finnasines priemones ir rinkas . Paprastai finansų terminas yra naudojamas pinigų ir kitokio turto situacijos analizei, pinigų ir kito turto valdymui ir kontrolei, projektų finansinei situacijai bei rizikos įvertinimui.

Paskola įkeičiant automobilį

Paskola įkeičiant automobilį

Dažnai atsitinka taip, kad prireikia pinigų (trūksta iki algos, sugenda šaldytuvas, skalbyklė ar kt.), o paprastą paskolą gauti nėra taip paprasta (ypatingai, kai nėra oficialių pajamų). Tokiu atveju gali pagelbėti paskola su užstatu. Pastaruoju metu labai paplito (išpopuliarėjo) paskolos įkeičiant automobilį (arba motociklą, mikroautobusą, autobusą turistinį namelį, miško techniką ar žemės ūkio techniką), kadangi nereikia nurodyti savo pastovių pajamų dydžio.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!