Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Finansų sistemos rizikos veiksniai

Vykdydamos savo veiklą, finansų institucijos susiduria su įvairiomis rizikos rūšimis. Pagrindinės finansų institucijų patiriamos rizikos yra šios:

Šaltinis: Lietuvos Bankas

 • Likvidumo rizika
  Rizika, kad finansų institucija negalės laiku vykdyti einamųjų įsipareigojimų dėl likvidžių lėšų trūkumo. Likvidumo rizika kyla ir tuo atveju, jei nepavyksta parduoti turimo finansinio turto rinkos kaina dėl mažo rinkos aktyvumo. 
   
 • Kredito rizika
  Rizika, atsirandanti dėl skolininko nesugebėjimo įvykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų.
   
 • Rinkos rizika
  Rizika, kad turimo finansinio turto (įsipareigojimų) vertė sumažės (padidės) dėl pokyčių akcijų, skolos vertybinių popierių, valiutų ir žaliavų rinkose.
   
 • Sisteminė rizika
  Rizika, kad nepalankūs veiksniai keliose finansų institucijose dėl tarpusavio sąsajų gali paveikti ir kitas sistemos mastu svarbias finansų institucijas.
   
 • Operacijų rizika
  Nuostolio rizika, kylanti dėl netinkamo vidinių procesų ar sistemų veikimo, darbuotojų klaidų ir kitų su banko veikla susijusių veiksnių.
   
 • Reputacijos rizika
  Rizika, susijusi su kitų rinkos dalyvių pasitikėjimu finansų institucija. Suprastėjusi finansų institucijos reputacija gali labai pabloginti jos pelningumą ir mažinti įmonės rinkos vertę.
 •