Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus

Lietuvos bankas reguliariai organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Egzaminų datos ir kita egzaminą norintiems laikyti asmenims reikalinga informacija skelbiama Lietuvos banko interneto svetainės Skyrelio „Priežiūra“ poskyryje „Pranešimai ir naujienos“.

Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių:

  • finansų maklerio prekybininko;
  • finansų maklerio konsultanto;
  • generalinė.

Asmeniui, norinčiam laikyti kvalifikacinį egzaminą finansų maklerio licencijai gauti, keliami šie reikalavimai:

  • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio prekybininko licenciją, turi turėti vidurinį išsilavinimą ir 1 metų darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito ar finansų institucijoje. Pretendentui, turinčiam aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, darbo stažas nebūtinas;
  • pretendentas, norintis gauti finansų maklerio konsultanto arba generalinę licenciją, turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

Visi pretendentai, norintys laikyti finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą, nurodytu terminu turi pateikti Lietuvos bankui šiuos dokumentus:

  • prašymą (nustatytos formos);
  • dvi nuotraukas (nuotraukos reikalavimai: asmens nuotraukos turi atitikti asmens amžių ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos; nuotraukos dydis iškirpus 30 x 40 mm (pageidautina su rėmeliu); asmenys turi būti fotografuojami civiliniais drabužiais, be galvos apdangalo ar kitokių specialios paskirties drabužių; nuotrauka turėtų būti spalvota; siekiant parengti kokybišką licenciją, pageidautina matinė, o ne blizgi nuotrauka);
  • išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją (jei išsilavinimas įgytas užsienio valstybėse, – papildomai Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo);
  • darbo stažą liudijantį dokumentą (neturint aukštojo išsilavinimo).

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų laikymo, finansų maklerio licencijų išdavimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-102 patvirtintos Finansų maklerių licencijų išdavimo ir panaikinimo taisyklės (Žin. 2012, Nr. 54-2713).

Už finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytą tvarką. Šios rinkliavos dydžiai yra tokie:

• už finansų maklerio prekybininko egzaminą – 28 Eur
• už finansų maklerio konsultanto egzaminą – 57 Eur
• už finansų maklerio egzaminą generalinei licencijai gauti – 85 Eur.

Už egzamino laikymą valstybės rinkliava mokama prieš egzaminą ir tik gavus patvirtinimą apie pretendento įtraukimą į laikančiųjų sąrašus.

Už licencijos (prekybininko, konsultanto ar generalinės) išdavimą mokama 14 Eur valstybės rinkliava. Už licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama išlaikius finansų maklerio egzaminą.

Mokant įmokas, nurodomi šie rekvizitai:

Įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Gavėjo kredito įstaiga – „Swedbank“, AB
Įmokos kodas  5778

arba

Įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo sąskaitos Nr.  LT12 2140 0300 0268 0220, 
Gavėjo kredito įstaiga –  Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Įmokos kodas  5778

 

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų tematika

 

Teisės aktai ir literatūra

Šaltinis: Lietuvos bankas