Kredito rizika

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą
Kredito rizika

Dabar gauti kreditą yra lengviau nei nueiti iki parduotuvės. Tačiau, nereikia pamiršti, kad gauti yra viena, o kai reikia jį atiduoti, dažnam iškyla sunkumų, kadangi prieš imant nebuvo pagalvota apie grėsmę ir įsipareigojimus. Kredito rizika – vadinama tokia rizika, kai viena iš sandorio šalių (dažniausiai pasiskolinęs asmuo ar įmonė) gali tapti nemokia, tuo trapu antroji pusė dėl to patiria didelių nuostolių.

Kredito rizika skirtingose sistemose apibrėžiama skirtingai. Bankų sistemoje kredito rizika nusako tikimybę, kad viena sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Europos Centrinio Banko apibūdinimu tai rizika, kai viena iš sandorio šalių nesugebės atsiskaityti visos sumos, pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui ir vėliau. Kredito rizika susideda iš šių dalių: pagrindinės rizikos, išlaidų kompensavimo rizikos ir rizikos, kai bankas neišgali atsiskaityti. Tuo tarpu, finansų rinkų sistemoje, kredito rizika apibūdinama kaip tikimybė, jog dėl skolininkų prievolės nevykdymo kažkurie segmentai gali patirti nuostolių.

Taigi, netinkamai paimtas (neapgalvotas) kreditas skolininkui gali sukelti daug problemų. Kad taip neatsitiktų, apie galimas pasekmes reikia pagalvoti jau iš anksto, dar prieš skolinantis. Daugelis kreditorių yra geranoriškai nusiteikę savo klientų (net jei tai ir skolininkai) atžvilgiu, todėl reikia su jais bendrauti, stengtis sutarti, derėtis. Jie gali netgi pratęsti kredito grąžinimo laikotarpį, tačiau tai turite išsikovoti patys, paaiškinti, kodėl vėluojate grąžinti skolą ir kada galėsite grąžinti pinigus. Jokiu būdu neignoruokite kreditorių, taip užsitarnausite tik jų nepasitikėjimą ir Jums nieko nepavyks sutarti.


Naujiausi straipsniai

Subsidijos

Subsidijomis paprastai vadinama parama, kurią suteikia valstybės ar savivaldybės institucijos arba tretieji asmenys. Jos nereikia grąžinti. Ši parama dažniausiai skiriama  plataus vartojimo paslaugų ar prekių kainoms išlaikyti arba jas sumažinti, arba jų gamybos mastui išlaikyti. Subsidijos gali būti suteikiamos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims.

Indėlių palūkanos

Indėlių palūkanos

Pinigų laikymas indėliuose laikomas viena iš investavimo formų. Pinigai laikomi banko indėliuose yra saugūs ir kartu gali „gaminti“ pinigus. Tačiau kiek pinigų bus uždirbama, priklauso nuo to, kokios tuo metu vyrauja palūkanų normos. Deja, pastaruoju metu jos nėra džiuginančios, pagrindiniuose bankuose dedant indėlį 12 mėn. palūkanų normos šiuo metu svyruoja nuo 0,2 iki 0,6 %. Tai yra labai mažai, kadangi padėjus, pavyzdžiui, 1000 litų metams palūkanų nuo šios sumos „užaugs“ tik nuo 2 iki 6 litų!

Paskolos užsienyje gyvenantiems

Paskolos užsienyje gyvenantiems

Pastaruoju metu daug Lietuvos tautiečių yra išvykę į užsienį, kur dirba ir gyvena. Turbūt nerasite žmogaus, kuris neturėtų draugų ar giminaičių, gyvenančių užsienyje, kadangi ten išvyksuių tikrai nemažas procentas. Vieni jų nuvykę į užsienį taip pripranta prie kitos šalies gyvenimo būdo ir tempo, kada nebenori ir nebeplanuoja grįžti į gimtinę, tačiau yra ir tokių, kurie tenai nesijaučia laimingi ir svajoja, kada galės grįžti į gimtąją Lietuvą. Tačiau grįžti tuščiomis nesinori, daugelio tikslas – grįžus turėti kur gyventi.

Asmeniniai finansai

Asmeniniai finansai

Asmeniniai finansai tai – žmonės, kurie veda savo finansinį ūkį. Tai gali būti šeimos nariai (tėvai su vaikais, seneliai su anūkais) taip pat nesusituokę, bet kartu gyvenantys asmenys, kitaip tariant tam tikra žmonių grupė. Finansų valdymas – sprendimai ir veiksmai susiję su finansais.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!