Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Išlaidos

Pinigų suma, reikalinga prekių, paslaugų pirkimui, atlyginimams, mokesčiams ar kitokiam išlaikymui. Išlaidos skirstomos į dvi rūšis: faktines (tai pinigai reikalingi įmonei išlaikyti ar produkcijai pagaminti) ir kasines (pinigai už prekes ir paslaugas, išmokėtų atlyginimų sumos). 

Skirstomos į dvi rūšis: kasines ir faktines išlaidas. Kasinės išlaidos  - sumokėti pinigai už prekes ir paslaugas. Joms priskiriamos išmokėtos algos, išlaidos paslaugoms ir prekėms , daiktams ir kitokios išlaidos. Tuo tarpu faktinės -  išlaidos, skirtos įstaigai išlaikyti ir produkcijai pagaminti. Joms priskiriama darbo užmokestis, nusidėvėjimas, nurašytas turtas ir kitos medžiagos.


Užsiprenumeruoti RSS - Išlaidos